Príprava na skúšky Cambridge a maturitu

PRIMA EXAMS

Po prebratí série učebníc Gateway to Maturita A2-B2 stredoškoláci postupujú do certifikátneho programu, kde sú učebnice priamo zvolené na systematickú prípravu na medzinárodné skúšky a/alebo maturitnú skúšku. Študenti v týchto kurzoch napredujú nielen v oblasti písomnej, ale aj ústnej, keďže obe tvoria súčasť všetkých typov skúšok (medzinárodných, maturitnej). Nevyhnutnou súčasťou vyučovacích hodín v tomto programe okrem doplnkových komunikatívnych aktivít, internetových zdrojov a reálií sú aj simulácie všetkých častí medzinárodných skúšok. Tínedžeri v certifikátnom programe sú hodnotení pozitívnym bodovým systémom a známkami A, B, C a F.

Po skončení certifikátneho programu majú stredoškoláci možnosť absolvovať medzinárodné skúšky Cambridge (B2 First alebo C1 Advanced) v našom partnerskom skúšobnom centre E-KU v Nitre.

• Forma štúdia: 2 x 90 min. / týž.
• Vek študentov: stredoškoláci
• Počet študentov v skupine: 10 až 12
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
• Počet hodín za školský rok: 68 x 90 minút
• Učebnice: Complete First a Advanced

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.  

PRIMA MATURITA

Prima ponúka stredoškolákom špeciálny kurz určený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a prijímacích pohovorov na vysoké školy pod vedením kvalifikovaných lektorov, ktorí učia na stredných školách. Náplň kurzu: gramatika a slovná zásoba (opakovanie aj preberanie novej), testy ako simulácia externej časti maturity (obe úrovne: čítanie, počúvanie, gramatika, písanie), príprava na všetky časti ústnej skúšky (diskusia na základe vizuálnych vnemov aj maturitné konverzačné témy).

Forma kurzu: 1 školský rok (4. ročník SŠ); 2 x 90 min. / týždeň alebo 1 x 180 min. / týždeň (piatok). Počet vyučovacích hodín za školský rok: 56* x 90 minút (*presný počet hodín závisí od množstva voľných dní v aktuálnom školskom roku - kurzy končia v polovici mája pred maturitou). Počet študentov v skupine: 10 až 12.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.