Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady angličtina/slovenčina,
kurzy s kockami LEGO®
Daniel Goodall
zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
hlavný metodik,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina
Alica Závalcová
zástupkyňa riaditeľky pre škôlkarske kurzy,
metodička škôlkarskych kurzov, angličtina
Ľubica Kucminová
metodička kurzov priamou metódou, nemčina, angličtina
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina
Andrea Batár
angličtina
Ivana Geletková
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina
Renáta Suchanská
angličtina