Cenník a zľavy

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


:: CELOROČNÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA ::

Najmenšie deti (s rodičom): 1 x 30 minút týž. = 28 x 30 min. / rok školský rok 165,00 €
Škôlkari od 3 rokov: 1 x 45 minút týž. = 30(+2) x 45 min. / rok školský rok 185,00 €
Deti ZŠ VARIANT 1: 2 x 45 minút týž. = 68 x 45 min. / rok školský rok 215,00 €
Deti ZŠ VARIANT 2: 2 x 60 minút týž. = 68 x 60 min. / rok školský rok 255,00 €
Deti ZŠ a SŠ VARIANT 3: 2 x 90 minút týž. = 68 x 90 min. / rok školský rok 315,00 €
Príprava na medzinárodné jazykové skúšky Cambridge FCE/CAE (zahraničný lektor): 2 x 90 min. týž. = 68 x 90 min. / rok školský rok 325,00 €
Príprava na maturitu: 2 x 90 min./1 x 180 min. týž. = 56 x 90 min. do 1/2 mája pre 4. roč. SŠ školský rok 295,00 €
Konverzačná angličtina A2/B1 pre dospelých: 1 x 100 min. týž. = 34 x 100 min. / rok školský rok 355,00 €


:: POLROČNÉ KURZY - VŠETKY JAZYKY ::

Direct Method for English® dospelí: 2 x 70/90 min. týž. = 34 x 70/90 min. / polrok polrok 270,00 €
Direktes Deutsch® mládež/dospelí: 2 x 70/90 min. týž. = 34 x 70/90 min. / polrok polrok 270,00 €
Español Directo® mládež/dospelí: 2 x 70/90 min. týž. = 34 x 70/90 min. / polrok polrok 270,00 €


:: ZĽAVY Z JAZYKOVÝCH KURZOV ::

vernostná zľava 15,00 €/rok, 7,50 €/polrok
rodinná zľava 15,00 €/rok, 7,50 €/polrok
neskorší nástup do kurzu alikvótna čiastka z ceny za kurz


:: INDIVIDUÁLNE A FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY ::

Individuálny kurz 50-min. blok 20,00 €
Individuálny kurz Business English 50-min. blok 25,00 €
Firemný kurz 50-min. blok 22,00 €
Firemný kurz Business English 50-min. blok 27,00 €

(Pri individuálnych a firemných kurzoch sú ceny uvedené bez DPH, ak je klient platca DPH. Pri kurzoch mimo školy sa k cene pripočítavajú cestovné náklady. Ceny kurzov sú uvedené bez učebníc.)


:: KURZY S KOCKAMI LEGO® A DUPLO® V SLOVENSKOM JAZYKU ::

Kurz s kockami DUPLO® pre 3-4 ročných: 1 x 50 min. týž. = 10 x 50 min. trimester 49,00 €
Kurz s kockami DUPLO® pre 3-4 ročných (deti navštevujúce aj kurz angličtiny v Prime): 1 x 50 min. týž. = 10 x 50 min. trimester 44,00 €
Kurz s kockami LEGO® pre 5-6 ročných: 1 x 60 min. týž. = 10 x 60 min. trimester 55,00 €
Kurz s kockami LEGO® pre 5-6 ročných (deti navštevujúce aj kurz angličtiny v Prime): 1 x 60 min. týž. = 10 x 60 min. trimester 49,00 €
 

:: CENNÍK UČEBNÍC ::

Cookie and Friends Plus učebnica s CD 20,00 €
My Little Island učebnica s CD 20,00 €
Kid’s Box učebnica 15,00 €
Kid’s Box pracovný zošit 10,00 €
More! učebnica 15,00 €
More! pracovný zošit 10,00 €
Gateway to Maturita učebnica 20,00 €
Gateway to Maturita pracovný zošit 10,00 €
Complete First/Advanced učebnica 25,00 €
Direct Method for English® učebnica 22,00 €
Direktes Deutsch® učebnica 22,00 €
Español Directo® učebnica 22,00 €