Cenník a zľavy

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018


:: CELOROČNÉ KURZY ::

Najmenšie deti (s rodičom): 1 x 30 minút týž. = 24 x 30 min. / rok (AJ NEMČINA) školský rok 130,00 €
Škôlkari od 3 rokov: 1 x 45 minút týž. = 30(+2) x 45 min. / rok školský rok 170,00 €
Deti ZŠ VARIANT 1: 2 x 45 minút týž. = 68 x 45 min. / rok školský rok 200,00 €
Deti ZŠ VARIANT 2: 2 x 60 minút týž. = 68 x 60 min. / rok (AJ NEMČINA) školský rok 240,00 €
Deti ZŠ a SŠ VARIANT 3: 2 x 90 minút týž. = 68 x 90 min. / rok školský rok 300,00 €
Príprava na jazykové skúšky Cambridge FCE, CAE (zahraničný lektor):
2 x 90 min. týž. = 68 x 90 min. / rok
školský rok 310,00 €
Príprava na maturitu: 2 x 90 min./1 x 180 min. týž. = 56 x 90 min. do 1/2 mája pre 4. roč. SŠ školský rok 270,00 €
Español Directo®: 2 x 60 min./1 x 120 min. týž. = 60 x 60 min. / rok školský rok 330,00 €


:: TRIMESTRÁLNE KURZY ::

Direct Method for English®: 2 x 100 minút týž. = 44 x 50 min. / trimester trimester (3 mesiace) 190,00 €
Direktes Deutsch®: 2 x 100 minút týž. = 44 x 50 min. / trimester trimester (3 mesiace) 190,00 €


:: ZĽAVY Z CELOROČNÝCH A TRIMESTRÁLNYCH KURZOV ::

úhrada celoročného školného do 14.9. v hotovosti 2 konverzačné hodiny zdarma
(2 x 45 minút)
vernostná zľava (možno kombinovať s ostatnými zľavami) 15,00 €/rok, 5,00 €/trimester
rodinná zľava (z každého školného – možno kombinovať s ostatnými zľavami) 15,00 €/rok, 5,00 €/trimester
zľava pre nezamestnaných, dôchodcov, mamičky na MD (účastníkov kurzu!) učebnice zdarma + možnosť 8 splátok


:: INDIVIDUÁLNE A FIREMNÉ KURZY ::

Individuálny kurz „one-to-one“ 15-min. blok 4,50 €
Individuálny kurz Business English 15-min. blok 5,30 €
Firemný kurz 15-min. blok 5,50 €
Firemný kurz Business English 15-min. blok 6,00 €
Firemný kurz Direct Method for English® 50-min. blok 18,90 €
Individuálny kurz „one-to-one“ (zahraničný lektor) 15-min. blok 5,50 €
Individuálny kurz Business English (zahraničný lektor) 15-min. blok 6,30 €
Firemný kurz (zahraničný lektor) 15-min. blok 6,50 €
Firemný kurz Business English (zahraničný lektor) 15-min. blok 7,00 €
Firemný kurz Direct Method for English® (zahraničný lektor) 50-min. blok 21,00 €
Doučovanie 60-min. blok 16,50 €
Doučovanie (zahraničný lektor) 60-min. blok 20,50 €
(Pri individuálnych a firemných kurzoch sú ceny uvedené bez DPH, ak je klient platca DPH.
Pri kurzoch mimo školy sa k cene pripočítavajú cestovné náklady. Ceny kurzov sú uvedené bez učebníc.)


:: CENNÍK UČEBNÍC ::

Cookie and Friends Plus učebnica s CD 17,00 €
My Little Island učebnica s CD 17,00 €
Kid’s Box učebnica 12,50 €
Kid’s Box pracovný zošit 8,50 €
More! učebnica 14,00 €
More! pracovný zošit 8,50 €
Gateway učebnica 20,00 €
Complete FCE/CAE učebnica 24,50 €
Direct Method for English® učebnica 18,50 €
Direktes Deutsch® učebnica 18,50 €
Español Directo® učebnica 18,50 €