Skúšky Cambridge

Jazyková škola Prima v Leviciach je prípravným centrom autorizovaného skúškového centra pre najznámejšie medzinárodné skúšky Cambridge ESOL: E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. Medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge ESOL majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí zo 135 krajín a sú uznávané na celom svete na študijné a pracovné účely. Priamo kopírujú Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky sa konajú štyrikrát ročne (marec, jún, august a december). Naša jazyková škola vám ponúka prípravu na a sprostredkovanie týchto skúšok: • detské skúšky YLE Starters, Movers a Flyers, • skúšky pre tínedžerov a dospelých B2 FIRST (predtým známe ako FCE) a C1 ADVANCED (predtým známe ako CAE)

Záujemcovia majú prostredníctvom našej školy možnosť robiť cambridgeské skúšky buď priamo v našej škole pod dohľadom autorizovaného skúškového centra pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL (za splnenia určitých podmienok) alebo v uvedenom autorizovanom centre v Nitre na nasledujúcej adrese:
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel: +421 37 6542 456
www.eku.sk

Aktuálne termíny skúšok, uzávierky a ceny 2022/2023:

 
B2 FIRST cena skúšky v termíne registrácie: 192€
Paper based:
10.12.2022 - uzávierka registrácie: 2.11.2022
10.3.2023 - uzávierka registrácie: 2.2.2023
17.5.2023 (B2 First for Schools) - uzávierka registrácie: 2.5.2023
6.6.2023 - uzávierka registrácie: 23.4.2023
24.8.2023 - uzávierka registrácie: 10.7.2023
Computer based:
15.10.2022 - uzávierka registrácie: 25.9.2022
4.4.2023 - uzávierka registrácie: 14.3.2023
25.5.2023 (B2 First for Schools) - uzávierka registrácie: 11.4.2023
8.6.2023 - uzávierka registrácie: 21.5.2023

Vzorové testy B2 First for Schools
Vzorové testy B2 First

C1 ADVANCED cena skúšky v termíne registrácie: 205€
Paper based:
3.12.2022 - uzávierka registrácie: 24.10.2022
11.3.2023 - uzávierka registrácie: 3.2.2023
7.6.2023 - uzávierka registrácie: 23.4.2023
25.8.2023 - uzávierka registrácie: 10.7.2023
Computer based:
29.10.2022 - uzávierka registrácie: 11.10.2022
1.4.2023 - uzávierka registrácie: 11.3.2023
6.6.2023 - uzávierka registrácie: 19.5.2023

Vzorové testy C1 Advanced

Ústna skúška sa koná počas tzv. Speaking Window, t.j. časové rozmedzie týždeň pred termínom písomnej časti a deň po termíne písomnej časti. Kandidát musí počítať s tým, že bude pozvaný na ústnu časť skúšky počas tohto časového rozmedzia.

Na skúšky sa v Prime prihlasujte do uvedeného termínu registrácie a poplatok uhrádzajte na uvedený účet Jazykovej školy Prima (IBAN: SK56 0200 0000 0017 0834 3054, SWIFT: SUBASKBX).

Kandidáti sa na skúšky prihlasujú v našej škole prostredníctvom tejto online prihlášky na skúšky a Jazyková škola Prima ich na skúšky v E-KU prihlasuje hromadne.

 
Jazyková škola Prima záujemcom o skúšky naostro ponúka aj extra službu: simulácie medzinárodných skúšok Cambridge alebo tzv. MOCK EXAMS.  Na mock exam je nutné prihlásiť sa aspoň v mesačnom predstihu pred termínom konania riadnej skúšky cez info@prima-skola.com. Nezabudnite uviesť úroveň, o ktorú máte záujem: B2 First alebo C1 Advanced. Interní študenti Jazykovej školy Prima majú mock exam zdarma. Pre externých študentov platí cena 25,00€.