Jazykové skúšky Cambridge

Jazyková škola Prima v Leviciach je prípravným centrom autorizovaného skúškového centra pre najznámejšie medzinárodné skúšky Cambridge ESOL: E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. Medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge ESOL majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí zo 135 krajín a sú uznávané na celom svete na študijné a pracovné účely. Priamo kopírujú Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky sa konajú trikrát ročne (marec, jún a december). Naša jazyková škola vám ponúka prípravu na a sprostredkovanie týchto skúšok: • detské skúšky YLE Starters, Movers a Flyers, • skúšky pre tínedžerov a dospelých FCE (First certificate in English, úroveň B2) a CAE (Certificate in Advanced English, úroveň C1)

Záujemcovia majú prostredníctvom našej školy možnosť robiť cambridgeské skúšky buď priamo v našej škole pod dohľadom autorizovaného skúškového centra pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL (za splnenia určitých podmienok) alebo v uvedenom autorizovanom centre v Nitre na nasledujúcej adrese:
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel: +421 37 6542 456
www.eku.sk

Aktuálne termíny skúšok, uzávierky a ceny 2018/2019:

C1 ADVANCED (CAE)
Typ: paper based Termín skúšky: 5.12.2018 Uzávierka registrácie: 28.10.2018 Cena: 197€
Typ: paper based Termín skúšky: 16.3.2019 Uzávierka registrácie: 7.2.2019 Cena: 197€
Typ: computer based Termín skúšky: 6.4.2019 Uzávierka registrácie: 20.3.2019 Cena: 197€
Typ: paper based Termín skúšky: 12.6.2019 Uzávierka registrácie: 1.5.2019 Cena: 197€
Typ: computer based Termín skúšky: 15.6.2019 Uzávierka registrácie: 29.5.2019 Cena: 197€
Typ: paper based Termín skúšky: 23.8.2019 Uzávierka registrácie: 13.7.2019 Cena: 197€

B2 FIRST (FCE)
Typ: paper based Termín skúšky: 4.12.2018 Uzávierka registrácie: 27.10.2018 Cena: 184€
Typ: paper based Termín skúšky: 9.3.2019 Uzávierka registrácie: 29.1.2019 Cena: 184€
Typ: computer based Termín skúšky: 9.4.2019 Uzávierka registrácie: 24.3.2019 Cena: 184€
Typ: paper based FOR SCHOOLS Termín skúšky: 29.5.2019 Uzávierka registrácie: 13.4.2019 Cena: 184€
Typ: computer based FOR SCHOOLS Termín skúšky: 22.5.2019 Uzávierka registrácie: 5.5.2019 Cena: 184€
Typ: paper based Termín skúšky: 11.6.2019 Uzávierka registrácie: 31.4.2019 Cena: 184€
Typ: computer based Termín skúšky: 6.6.2019 Uzávierka registrácie: 21.5.2019 Cena: 184€
Typ: paper based Termín skúšky: 22.8.2019 Uzávierka registrácie: 12.7.2019 Cena: 184€

Ústna skúška sa koná počas tzv. Speaking Window, t.j. časové rozmedzie týždeň pred termínom písomnej časti a deň po termíne písomnej časti. Kandidát musí počítať s tým, že bude pozvaný na ústnu časť skúšky počas tohto časového rozmedzia.

DETSKÉ SKÚŠKY YLE
Typ: A2 FLYERS Termín skúšky: 14.6.2019 Uzávierka registrácie: 30.4.2019 Cena: 66€
Typ: A1 MOVERS Termín skúšky: 14.6.2019 Uzávierka registrácie: 30.4.2019 Cena: 62€
Typ: PRE A1 STARTERS Termín skúšky: 14.6.2019 Uzávierka registrácie: 30.4.2019 Cena: 59€

Na skúšky sa v Prime prihlasujte do uvedeného termínu registrácie a poplatok uhrádzajte na uvedený účet Jazykovej školy Prima (IBAN: SK56 0200 0000 0017 0834 3054, SWIFT: SUBASKBX).

Kandidáti sa na skúšky prihlasujú v našej škole prostredníctvom tejto online prihlášky a Jazyková škola Prima ich na skúšky v E-KU prihlasuje hromadne.
 
Jazyková škola Prima záujemcom o skúšky naostro ponúka aj extra službu: simulácie medzinárodných skúšok Cambridge alebo tzv. MOCK EXAMS.  Na mock exam je nutné prihlásiť sa aspoň v mesačnom predstihu pred termínom konania riadnej skúšky u vedúceho lektora Dannyho Goodalla na dannygoodall.slovakia@gmail.com. Píšte po anglicky a nezabudnite uviesť úroveň, o ktorú máte záujem: FCE alebo CAE. Interní študenti Jazykovej školy Prima majú mock exam zdarma. Pre externých študentov platí cena 10,00€ - platba do pokladne v kancelárii školy (pavilón B, horné poschodie).