Jazykové skúšky Cambridge

Jazyková škola Prima v Leviciach je prípravným centrom autorizovaného skúškového centra pre najznámejšie medzinárodné skúšky Cambridge ESOL: E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. Medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge ESOL majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí zo 135 krajín a sú uznávané na celom svete na študijné a pracovné účely. Priamo kopírujú Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky sa konajú trikrát ročne (marec, jún a december). Naša jazyková škola vám ponúka prípravu na a sprostredkovanie týchto skúšok: • detské skúšky YLE Starters, Movers a Flyers, • skúšky pre tínedžerov a dospelých B2 FIRST (tiež známe ako FCE) a C1 ADVANCED (tirž známe ako CAE)

Záujemcovia majú prostredníctvom našej školy možnosť robiť cambridgeské skúšky buď priamo v našej škole pod dohľadom autorizovaného skúškového centra pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL (za splnenia určitých podmienok) alebo v uvedenom autorizovanom centre v Nitre na nasledujúcej adrese:
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel: +421 37 6542 456
www.eku.sk

Aktuálne termíny skúšok, uzávierky a ceny 2021/2022:

 
B2 FIRST cena skúšky v termíne registrácie: 186€
Paper based:
11.12.2021 - uzávierka registrácie: 4.11.2021
11.3.2022 - uzávierka registrácie: 4.2.2022
25.5.2022 (B2 First for Schools) - uzávierka registrácie: 12.4.2022
7.6.2022 - uzávierka registrácie: 25.4.2022
25.8.2022 - uzávierka registrácie: 12.7.2022
Computer based:
16.10.2021 - uzávierka registrácie: 27.9.2021
12.4.2022 - uzávierka registrácie: 23.3.2022
18.5.2022 (B2 First for Schools) - uzávierka registrácie: 4.5.2022
9.6.2022 - uzávierka registrácie: 23.5.2022

Vzorové testy B2 First

C1 ADVANCED cena skúšky v termíne registrácie: 199€
Paper based:
1.12.2021 - uzávierka registrácie: 24.10.2021
12.3.2022 - uzávierka registrácie: 5.2.2022
8.6.2022 - uzávierka registrácie: 25.4.2022
26.8.2022 - uzávierka registrácie: 12.7.2022
Computer based:
23.10.2021 - uzávierka registrácie: 5.10.2021
9.4.2022 - uzávierka registrácie: 20.3.3.2022
7.6.2022 - uzávierka registrácie: 21.5.2022

Vzorové testy C1 Advanced

Ústna skúška sa koná počas tzv. Speaking Window, t.j. časové rozmedzie týždeň pred termínom písomnej časti a deň po termíne písomnej časti. Kandidát musí počítať s tým, že bude pozvaný na ústnu časť skúšky počas tohto časového rozmedzia.

DETSKÉ SKÚŠKY YLE
Typ: A2 FLYERS Termín skúšky: 10.6.2022 Uzávierka registrácie: 27.4.2022 Cena: 67€
Typ: A1 MOVERS Termín skúšky: 10.6.2022 Uzávierka registrácie: 27.4.2022 Cena: 63€
Typ: PRE A1 STARTERS Termín skúšky: 10.6.2022 Uzávierka registrácie: 27.4.2022 Cena: 60€

Na skúšky sa v Prime prihlasujte do uvedeného termínu registrácie a poplatok uhrádzajte na uvedený účet Jazykovej školy Prima (IBAN: SK56 0200 0000 0017 0834 3054, SWIFT: SUBASKBX).

Kandidáti sa na skúšky prihlasujú v našej škole prostredníctvom tejto online prihlášky na skúšky a Jazyková škola Prima ich na skúšky v E-KU prihlasuje hromadne.

 
Jazyková škola Prima záujemcom o skúšky naostro ponúka aj extra službu: simulácie medzinárodných skúšok Cambridge alebo tzv. MOCK EXAMS.  Na mock exam je nutné prihlásiť sa aspoň v mesačnom predstihu pred termínom konania riadnej skúšky u zástupcu riaditeľky školy Dannyho Goodalla na dannygoodall.slovakia@gmail.com. Píšte po anglicky a nezabudnite uviesť úroveň, o ktorú máte záujem: B2 First alebo C1 Advanced. Interní študenti Jazykovej školy Prima majú mock exam zdarma. Pre externých študentov platí cena 10,00€ - platba do pokladne v kancelárii školy (pavilón B, horné poschodie).