Prihláška na skúšky Cambridge

ONLINE PRIHLÁŠKA NA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY CAMBRIDGE


Je potrebné vyplniť všetky údaje, v opačnom prípade škola prihlášku nebude akceptovať!

Poplatok za skúšku uhrádzajte na účet vo VÚB banke: IBAN: SK56 0200 0000 0017 0834 3054, SWIFT: SUBA SK BX.
Do poznámky napíšte meno kandidáta, ako variabilný symbol (VS) uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.