Online prihláška

Táto online prihláška je informatívna, nie je záväzná. V prípade, že nám chcete odovzdať záväznú prihlášku, vyplňte túto:
Záväzná prihláška do jazykového kurzu v školskom roku 2021/2022