Angličtina do práce A2-B2 pre dospelých

Naučte sa pohotovo reagovať ústne aj písomne v oblasti pracovnej angličtiny a komunikovať v rôznych situáciách v pracovnom prostredí tak, aby ste zvládli bežný život v práci s anglicky hovoriacimi kolegami alebo klientmi pri telefonických rozhovoroch, e-mailovej komunikácii, osobných či online stretnutiach, prezenáciách, počas pracovných ciest atď.

Kurzy nie sú klasickými Business English kurzami - sú kombináciou angličtiny potrebnej pre bežný život a pracovné prostredie. Zdokonalíte si všetky potrebné jazykové zručnosti (hovorenie, počúvanie, čítanie i písanie) a zároveň gramatiku a slovnú zásobu na danej úrovni.

Obsahom kurzu sú komunikačné aktivity, precvičovanie rôznych modelových situácií v každodennom živote aj v práci, diskusie, články, počúvanie rozhovorov ľudí z iných krajín, prezentácie, aj problem-solving.

• Forma štúdia: 2 x 70 min. týždenne (4-6 osôb)
• Počet hodín za rok: 68
• Počet úrovní: 3 (A2, B1, B2)
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách
• Učebnice: English 365

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju angličtinu TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.