Firemné a individuálne kurzy

INDIVIDUÁLNE KURZY

Kurzy sú určené pre klientov, ktorí potrebujú individuálny prístup a nie sú natoľko flexibilní, aby navštevovali skupinovú výučbu. Po tom, čo klient predloží svoje požiadavky, Prima navrhne formu a postup výučby a študijnú literatúru.

Naše odporúčanie: 2 x 50 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju angličtinu TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

FIREMNÉ KURZY

Potrebujete sa vy, vaši zamestnanci alebo kolegovia zdokonaliť v cudzom jazyku? Firemné kurzy klientom „šijeme na mieru“ – podľa ich požiadaviek a časových možností. Ak hľadáte niečo zvláštne, podľa Vášho želania sme pre vás schopní vytvoriť rôzne špeciálne výučbové programy, semináre, prípravu na cestu do zahraničia, prípravu na prezentáciu alebo interview v cudzom jazyku atď.

Naše odporúčanie: 2 x 100 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju angličtinu TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

Klientom ponúkame:

•  zahájenie štúdia kedykoľvek počas školského roka
•  prispôsobenie času výučby, intenzity, náročnosti a odbornosti potrebám klienta
•  možnosť štúdia v našich priestoroch alebo v priestoroch klienta
•  spracovanie študijných plánov na základe potrieb a cieľov firmy
•  monitoring progresu v jazykovom vzdelávaní a monitoring dochádzky
•  časovú flexibilitu a cenovú prístupnosť
•  vstupný diagnostický jazykový test zdarma pri objednanom kurze

REFERENCIE:
Andritz Kufferath s.r.o.
AGROSERVIS spol. s r.o.
TAMYKO, s.r.o.
REGINA IMPORT s.r.o.
Cloetta Slovakia, s.r.o.
Hitachi Zosen Inova Slovakia s.r.o.
Salix International a.s.
Woodlook, s.r.o.
SES Energy Tlmače
SES Tlmače
Lesy SR
ADM Slovakia
Slovenský vodohospodársky podnik Levice
Scandolara Tub-Est Géňa
Castrol Slovensko
Obvodný úrad Levice (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
IEForum Levice – účtovná kancelária
VÚEZ a.s. Levice
zamestnanci Atómovej elektrárne Mochovce
Ľudová banka a.s. Levice
Slovenský červený kríž Levice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Jednota SD Levice
a i.