Firemné a individuálne kurzyINDIVIDUÁLNE KURZY

Kurzy sú určené pre klientov, ktorí potrebujú individuálny prístup a nie sú natoľko flexibilní, aby navštevovali skupinovú výučbu. Po tom, čo klient predloží svoje požiadavky, Prima navrhne formu a postup výučby a študijnú literatúru.

Naše odporúčanie: 2 x 50 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

FIREMNÉ KURZY

Potrebujete sa vy, vaši zamestnanci alebo kolegovia zdokonaliť v cudzom jazyku? Firemné kurzy klientom „šijeme na mieru“ – podľa ich požiadaviek a časových možností. Ak hľadáte niečo zvláštne, podľa Vášho želania sme pre vás schopní vytvoriť rôzne špeciálne výučbové programy, semináre, prípravu na cestu do zahraničia, prípravu na prezentáciu alebo interview v cudzom jazyku atď.

Naše odporúčanie: 2 x 100 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Klientom ponúkame:

•  zahájenie štúdia kedykoľvek počas školského roka
•  prispôsobenie času výučby, intenzity, náročnosti a odbornosti potrebám klienta
•  možnosť štúdia v našich priestoroch alebo v priestoroch klienta
•  spracovanie študijných plánov na základe potrieb a cieľov firmy
•  monitoring progresu v jazykovom vzdelávaní a monitoring dochádzky
•  časovú flexibilitu a cenovú prístupnosť
•  vstupný diagnostický jazykový test zdarma pri objednanom kurze
 
REFERENCIE:
Drobčekovo Detské centrum
ANDRITZ Kufferath Levice
SES Energy Tlmače
SES Tlmače
Lesy SR
ADM Slovakia
Regina Import s.r.o. Podlužany
Cloetta Slovakia
Slovenský vodohospodársky podnik Levice
Scandolara Tub-Est Géňa
Castrol Slovensko
Obvodný úrad Levice (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
IEForum Levice – účtovná kancelária
VÚEZ a.s. Levice
zamestnanci Atómovej elektrárne Mochovce
Ľudová banka a.s. Levice
Slovenský červený kríž Levice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Jednota SD Levice
a i.