Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady AJ/SJ,
angličtina
Daniel Goodall
zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina
Réka Pénzová
vedúca sekcie
pre deti,
angličtina
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina
Alica Závalcová
vedúca sekcie
pre škôlkarov,
angličtina
Nicholas Wardle
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Robert Nichta
angličtina
Jozef Krnčan
angličtina
Ria Krnáčová
angličtina
Soňa Tomanková
angličtina
Zuzana Kosztolányi
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina, nemčina
Ľubica Kucminová
vedúca nemeckej sekcie,
nemčina
Daša Tarišková
nemčina