Lektori

Zuzana Labudová

riaditeľka školy,
úradné preklady z/do angličtiny

kurzy s kockami LEGO®

angličtina
Alica Závalcová

zástupkyňa riaditeľky školy

angličtina

Daniel Goodall


medzinárodné skúšky Cambridge

angličtina
Iris Dubecká Tonkovičová

angličtina
Darina Árendášová

angličtina
Elena Henčeková

angličtina
Nina Poliaková

angličtina
Miroslava Felcanová

angličtina
Noemi Fazekašová

angličtina
Jozef Krnčan

angličtina

Ľubica Kucminová

nemčina
Martina Lukáčová

angličtina

španielčina