Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady angličtina/slovenčina,
kurzy s kockami LEGO®
Daniel Goodall
zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
hlavný metodik,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina

Alica Závalcová

zástupkyňa riaditeľky pre škôlkarske kurzy,
metodička škôlkarskych kurzov, angličtina
Ľubica Kucminová
metodička kurzov priamou metódou, nemčina, angličtina

Iris Dubecká Tonkovičová

angličtina

Darina Árendášová

angličtina

Terézia Fabian
ová
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina
Jozef Krnčan
angličtina