Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady angličtina/slovenčina,
kurzy s kockami lego
Daniel Goodall
zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
hlavný metodik,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina (tínedžerské kurzy)
Réka Horniaková
angličtina (detské kurzy, kurzy priamou metódou)
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina (škôlkari, detské kurzy)
Alica Závalcová
metodička škôlkarskych kurzov,
angličtina (škôlkari, detské kurzy)
Nicholas Wardle
angličtina (tínedžerské kurzy)
Elena Henčeková
angličtina (detské kurzy)
Robert Nichta
angličtina (tínedžerské kurzy)
Jozef Krnčan
angličtina (dospelí)
Ria Krnáčová
angličtina (škôlkari)
Nikoleta Gálová
angličtina (tínedžerské kurzy)
 
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina (kurzy priamou metódou)
Ľubica Kucminová
metodička kurzov priamou metódou,
nemčina (kurzy priamou metódou), angličtina (škôlkari)
Daša Tarišková
nemčina (kurzy priamou metódou)