Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady AJ/SJ,
angličtina
Daniel Goodall
vedúci lektor,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina
Réka Pénzová
angličtina
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina
Alica Závalcová
angličtina
Kenneth MacLeod
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Robert Nichta
angličtina
Jozef Krnčan
angličtina
Ria Krnáčová
angličtina
Soňa Tomanková
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina, nemčina
Ľubica Kucminová
nemčina
Daša Tarišková
nemčina