Lektori

Zuzana Labudová

riaditeľka školy,
úradné preklady z/do angličtiny

kurzy s kockami LEGO®

angličtina
Daniel Goodall

zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
hlavný metodik,
medzinárodné skúšky Cambridge

angličtina
Alica Závalcová

zástupkyňa riaditeľky pre škôlkarske kurzy,
metodička škôlkarskych kurzov

angličtina
Ľubica Kucminová

metodička kurzov priamou metódou

nemčina
Iris Dubecká Tonkovičová

angličtina
Darina Árendášová

angličtina
Terézia Fabianová

angličtina
Elena Henčeková

angličtina
Martina Lukáčová

angličtina

španielčina
Jozef Krnčan

angličtina