Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady AJ/SJ,
angličtina
Daniel Goodall
vedúci lektor,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina
Réka Pénzová
angličtina,
vedúca sekcie
pre deti
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina
Alica Závalcová
angličtina,
vedúca sekcie
pre škôlkarov
Kenneth MacLeod
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Robert Nichta
angličtina
Jozef Krnčan
angličtina
Ria Krnáčová
angličtina
Soňa Tomanková
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina, nemčina
Ľubica Kucminová
nemčina,
vedúca nemeckej sekcie
Daša Tarišková
nemčina