Lektori

Zuzana Labudová

riaditeľka školy, úradné preklady z/do angličtiny, angličtina
Alica Závalcová

zástupkyňa riaditeľky školy, angličtina
Daniel Goodall

medzinárodné skúšky Cambridge, angličtina

Iris Dubecká Tonkovičová


angličtina
Darina Árendášová

angličtina
Elena Henčeková

angličtina
Jozef Krnčan

angličtina
Miroslava Felcanová

angličtina
Noemi Fazekašová

angličtina
Nina Poliaková

angličtina
Ľubica Kucminová

nemčina
Martina Lukáčová

angličtina, španielčina