Lektori

Zuzana Labudová
riaditeľka školy,
úradné preklady angličtina/slovenčina,
kurzy s kockami LEGO®
Daniel Goodall
zástupca riaditeľky školy,
vedúci lektor,
hlavný metodik,
medzinárodné skúšky Cambridge,
angličtina
Réka Horniaková
angličtina
Iris Dubecká Tonkovičová
angličtina
Alica Závalcová
metodička škôlkarskych kurzov,
angličtina
Nicholas Wardle
angličtina
Elena Henčeková
angličtina
Andrea Kotorová
angličtina
Jozef Krnčan
angličtina
Ria Krnáčová
angličtina
Ivana Geletková
angličtina
Renáta Suchanská
angličtina
Martina Lukáčová
angličtina, španielčina
Ľubica Kucminová
metodička kurzov priamou metódou, nemčina, angličtina