Kurzy s kockami LEGO®
Miluje váš drobec stavebnicu LEGO®? Tak to ste na správnom mieste!

Kurzy s kockami LEGO® a DUPLO® v Jazykovej škole Prima sú vedené v slovenskom jazyku a sú určené pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Ide o koncept tzv. "edutainment" (education + entertainment), keď sa deti s legom hrajú a zároveň učia o sebe, svojom okolí, o svete. Učia sa rešpektu voči ostatným, vedieť sa podeliť, vyjadriť svoje pocity, nebáť sa a prirodzene si formujú sociálne a emocionálne zručnosti a cibria si jemnú motoriku. Okrem toho kurzy podporujú detskú fantáziu, rozvíjajú kreativitu, kritické myslenie, komunikačné schopnosti, ústny prejav detí, keď sa pri stavaní lega aj prostredníctvom príbehov učia vzájomne spolupracovať. Lego hru kombinujeme s detskými knižkami, pesničkami a rozprávkami. V kurzoch nájdete prvky výchovy k slušnému správaniu, dopravnej výchovy, zdravovedy, prírodovedy, zemepisu, matematiky a všeobecného rozhľadu pred nástupom do školy.

Forma kurzu: DUPLO® (3-4 ročné deti): 10 x 50 minút, LEGO® (5-6 ročné deti): 10 x 60 minút
Intenzita kurzu: 1 x týždenne, v čase medzi 15:30 a 18:30
Cena kurzu: DUPLO®: 49,00 €, LEGO®: 55,00 € (cena DUPLO®: 44,00 €, LEGO®: 49,00 € pre deti navštevujúce kurzy angličtiny v Prime)
Počet detí v skupine: 5-6
Termín: október-december, január-marec, apríl-jún

Aktuálne kurzy v ponuke na školský rok 2019/2020 (ďalšie kurzy pripravujeme...): 
DUPLO® (3-4 ročné deti):
D1/Moje emócie, D2/Ja a moje okolie
LEGO® (5-6 ročné deti): L1/Moje mesto, L2/Planéta Zem, L3/Príroda okolo nás, L4/Ľudské telo

Kurzy naplno spúšťame od školského roka 2019/2020. V aktuálnom školskom roku vás pozývame na naše piatkové Popoludnia s LEGO® a DUPLO® v našej legoherni. Registrácia na vybrané popoludnia tu.

 

Používame kocky LEGO® a DUPLO® zakúpené v Lego Education aj kocky bežne dostupné v predajniach.
Disclaimer: LEGO® a DUPLO® sú ochranné známky spoločnosti Lego Group of Companies, ktorá nie je sponzorom, autorom, ani neschválila túto stránku.