Kurzy s kockami LEGO® a DUPLO®Organizované legokurzy kvôli pandemickej situácii v tomto trimestri neotvárame.

Máme však pre vás skvelú alternatívu. Vo štvrtok 15.10.2020 otvárame LEGOHERŇU:
1. dopoludnia voľná hernička s kockami DUPLO pre detičky v sprievode rodiča 9:30-11:30 (vstupné 3€/dieťa)
2. popoludní tematické LEGOPOPOLUDNIE pre deti 4-8r. s lektorkou 17:00-18:30 (vstupné 4€/dieťa).
Legoherňa bude otvorená každý pracovný štvrtok.Otvorenie LEGOHERNE sa kvôli aktuálnym nariadeniam odkladá na neurčito :(


Miluje váš drobec stavebnicu LEGO®? Tak to ste na správnom mieste!

Kurzy s kockami LEGO® a DUPLO® v Jazykovej škole Prima sú vedené v slovenskom jazyku a sú určené pre deti vo veku 3 až 7 rokov. Ide o koncept tzv. "edutainment" (education + entertainment), keď sa deti s legom hrajú a zároveň učia o sebe, svojom okolí, o svete. Učia sa rešpektu voči ostatným, vedieť sa podeliť, vyjadriť svoje pocity, nebáť sa a prirodzene si formujú sociálne a emocionálne zručnosti a cibria si jemnú motoriku. Okrem toho kurzy podporujú detskú fantáziu, rozvíjajú kreativitu, kritické myslenie, komunikačné schopnosti, ústny prejav detí, keď sa pri stavaní lega aj prostredníctvom príbehov učia vzájomne spolupracovať. Lego hru kombinujeme s detskými knižkami, pesničkami a rozprávkami. V kurzoch nájdete prvky výchovy k slušnému správaniu, dopravnej výchovy, zdravovedy, prírodovedy, zemepisu, matematiky a všeobecného rozhľadu pred nástupom do školy.

Forma kurzu: DUPLO® (3-4 ročné deti): 10 x 50 minút, LEGO® (5-7 ročné deti): 10 x 60 minút
Intenzita kurzu: 1 x týždenne, v čase medzi 15:30 a 18:30
Cena kurzu: viď aktuálny cenník
Počet detí v skupine: 6-7
Termín: október-december, január-marec, apríl-jún

Ponúkame kurzy: 
DUPLO® (3-4 ročné deti):
D1/Moje emócie, D2/Ja a moje okolie, D3/Ročné obdobia
LEGO® (5-7 ročné deti): L1/Moje mesto, L2/Príroda okolo nás, L3/Moje telo, FRIENDS/O kamarátstve

 
 
 

Používame kocky LEGO® a DUPLO® zakúpené v Lego Education aj kocky bežne dostupné v predajniach.
Disclaimer: LEGO® a DUPLO® sú ochranné známky spoločnosti Lego Group of Companies, ktorá nie je sponzorom, autorom, ani neschválila túto stránku.