Kontakt


Sídlo spoločnosti:
Lipová 3040/14
934 01  LEVICE

IČO: 36 732 028

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19356/N.


T: +421 905 971 432
(dostupný v pracovných dňoch od 9.00 do 19.00)
E: info@prima-skola.com
W: www.prima-skola.com

FB: facebook.com/JazykovaSkolaPrima

Úradné hodiny kancelárie školy:
pondelok 14:00-18:45
utorok     14:00-18:45
streda     14:00-18:45
štvrtok     14:00-18:45
piatok      zatvorené

Otváracie hodiny anglickej a nemeckej knižnice:
pondelok 14:00-18:45
utorok     14:00-18:45
streda     14:00-18:45
štvrtok     14:00-18:45
piatok      zatvorené

Kancelária školy aj knižnica sa nachádza v pavilóne B na poschodí.

Počas letných prázdnin je kancelária školy zatvorená. V prípade potreby nám volajte na 0905 971 432 alebo emailujte na info@prima-skola.com – radi si s vami dohodneme osobné stretnutie.