Español Directo®

Kurzy španielčiny určené pre dospelých študentov, ale aj stredoškolskú mládež. Od školského roka 2014/2015 Jazyková škola Prima ponúka verejnosti aj kurzy španielčiny licencovanou priamou metódou Español Directo® ako jediná škola v Leviciach. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď  metódou „push and pull“, čo v praxi znamená to, že lektor sa spýta otázku, čím na študenta zatlačí (PUSH), a ihneď mu pomáha vytvoriť správnu odpoveď, čo znamená, že ju z neho ťahá (PULL). Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie. Je bežné, že lektori sa na hodinách striedajú – tým sa simuluje prirodzené španielsky hovoriace prostredie.

Ponúkame kurzy od úrovne A1 až B2. Ku každej učebnici študent získa zdarma CD a okrem toho aj prístup do študentskej online zóny s cca 100 hodinami španielčiny navyše (diktáty, cvičenia) na 6 mesiacov zdarma. Okrem toho študenti majú zdarma prístup do školskej knižnice a pre dospelých študentov ako bonus každoročne organizujeme vianočný večierok s rôznymi súťažami a príjemným občerstvením.

Kurzy Español Directo® v Jazykovej škole Prima prebiehajú ako celoročné kurzy. Spravidla platí – 1 učebnica = 1 rok.

• Forma štúdia: 2 x 60 min. alebo 1 x 120 min. / týždenne
• Počet hodín za rok: 60 x 60 minút
• Počet študentov v skupine: 6 až 9
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok v podvečerných hodinách ALEBO piatok
• Učebnice: Español Directo®

Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.
Viac info a vstup do online e-learning platformy pre verných študentov nájdete na www.dllab.eu