Español Directo®

Kurzy španielčiny určené pre DOSPELÝCH študentov, ale aj stredoškolskú mládež. Od školského roka 2014/2015 Jazyková škola Prima ponúka verejnosti aj kurzy španielčiny licencovanou priamou metódou Español Directo® ako jediná škola v Leviciach. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď  metódou „push and pull“, čo v praxi znamená to, že lektor sa spýta otázku, čím na študenta zatlačí (PUSH), a ihneď mu pomáha vytvoriť správnu odpoveď, čo znamená, že ju z neho ťahá (PULL). Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie. Je bežné, že lektori sa na hodinách striedajú – tým sa simuluje prirodzené španielsky hovoriace prostredie.

POZOR! Od školského roka 2018/2019 sme kurzy Español Directo® vynovili a doplnili ich o voľnú konverzáciu na bežné témy. Základ kurzu síce tvorí ED®, ale hodiny sú spestrené osvedčenými konverzačnými metódami, kde sú zdrojom napríklad aj cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením, ktoré v ED® ako také zastúpené nie sú. Takže skombinovali sme pre vás najlepšie z nových metód s najlepším z tradičných metód výučby a učíme vás nielen hovoriť plynulo, ale aj správne.

Ponúkame kurzy od úrovne A1 až B2. Ku každej učebnici študent získa zdarma CD a okrem toho aj prístup do študentskej online zóny s cca 100 hodinami španielčiny navyše (diktáty, cvičenia) na 6 mesiacov zdarma.

Kurzy Español Directo® v Jazykovej škole Prima prebiehajú polročne. Je však samozrejme možné v štúdiu pokračovať celý rok. Spravidla platí – 1 učebnica = 2 polroky = 1 rok.

• Forma štúdia: 2 x 70 min. týždenne (5-6 osôb), 2 x 90 min. týždenne (7-9 osôb)
• Počet hodín za polrok: 34 (spolu 68 hodín za rok)
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách
• Učebnice: Español Directo®

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju španielčinu TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Viac info a vstup do online e-learning platformy pre verných študentov nájdete na www.dllab.eu a www.directmethod.sk/.