Direct Method for English®

Kurzy angličtiny určené pre DOSPELÝCH študentov. Jazyková škola Prima sa od školského roka 2013/2014 stala jedinou licencovanou partnerskou školou Direct Language Lab® a v rámci tejto licencie ponúka kurzy priamou metódou Direct Method for English®. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď metódou „push and pull“. Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie. Je bežné, že lektori sa na hodinách striedajú – tým sa simuluje prirodzené anglicky hovoriace prostredie.

Direct Method for English® je prirodzeným a najmodernejším nástupcom rôznych priamych metód, ktorých dobre fungujúce princípy zachovala a nedostatky vylepšila. Na rozdiel od starších priamych metód, riadená konverzácia v DME® je:

• doplnená o konverzačné aktivity medzi študentmi,
• presné a riadené odpovede sa vyžadujú len na nižších úrovniach (na vyšších sú odpovede voľnejšie),
• slovná zásoba je rozšírená a aktualizovaná (vrátane slangu),
• témy sú aktuálne a z praktického života,
• gramatika je vysvetľovaná kratšie a jednoduchšie,
• slovíčka obsahujú preklad a výslovnosť
• učebnica obsahuje zdarma CD s nahrávkami celého priebehu hodiny aj s cvičeniami a diktátmi nahovorené anglickým lektorom, doplnené o slovenský preklad
• každý študent má prístup do „online výučby“, kde si môže robiť cvičenia, písať diktáty, testovať si slovnú zásobu a precvičovať gramatiku

POZOR! Od školského roka 2018/2019 sme kurzy Direct Method for English® vynovili a doplnili ich o voľnú konverzáciu na bežné témy. Základ kurzu síce tvorí DME®, ale hodiny sú spestrené osvedčenými konverzačnými metódami, kde sú zdrojom napríklad aj cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením, ktoré v DME® ako také zastúpené nie sú. Takže skombinovali sme pre vás najlepšie z nových metód s najlepším z tradičných metód výučby a učíme vás nielen hovoriť plynulo, ale aj správne.

Ponúkame kurzy od úrovne A1 až C1. Ku každej učebnici študent získa zdarma CD a okrem toho aj prístup do študentskej online zóny s cca 100 hodinami angličtiny navyše (diktáty, cvičenia) na 6 mesiacov zdarma.

Kurzy Direct Method for English® v Jazykovej škole Prima prebiehajú polročne. Je však samozrejme možné v štúdiu pokračovať celý rok. Spravidla platí – 1 učebnica = 2 polroky = 1 rok.

• Forma štúdia: 2 x 70 min. týždenne (5-6 osôb), 2 x 90 min. týždenne (7-9 osôb)
• Počet hodín za polrok: 34 (spolu 68 hodín za rok)
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách
• Učebnice: Direct Method for English®

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju angličtinu TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Viac info a vstup do online e-learning platformy pre verných študentov nájdete na www.dllab.eu a www.directmethod.sk/.

Na vyšších úrovniach (od A2) odporúčame celoročné kurzy ANGLIČTINY DO PRÁCE A2-B2 PRE DOSPELÝCH vo forme 2 x 70 minút týždenne s učebnicami English 365.