Kurzy Direct Language Lab® pre dospelých

Kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny určené pre DOSPELÝCH študentov. Jazyková škola Prima je od školského roka 2013/2014 licencovanou partnerskou školou Direct Language Lab® a v rámci tejto licencie ponúka kurzy priamou metódou Direct Method for English®, Direktes Deutsch® a Español Directo®. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď metódou „push and pull“. Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie.

V Prime sme tieto kurzy priamou metódou vynovili a doplnili ich o voľnú konverzáciu na bežné témy. Základ kurzu síce tvorí DLL®, ale hodiny sú spestrené osvedčenými konverzačnými metódami, kde sú zdrojom napríklad aj cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením, ktoré v DLL® ako také zastúpené nie sú. Takže skombinovali sme pre vás najlepšie z nových metód s najlepším z tradičných metód výučby a učíme vás nielen hovoriť plynulo, ale aj správne.

Kurzy DLL® v Jazykovej škole Prima prebiehajú polročne. Je však samozrejme možné v štúdiu pokračovať celý rok. Spravidla platí – 1 učebnica = 2 polroky = 1 rok.

• Úroveň: od A1 po B2
• Forma štúdia: 2 x 70 min. týždenne (5-6 osôb), 2 x 90 min. týždenne (7-9 osôb)
• Počet hodín za polrok: 34 (spolu 68 hodín za rok)
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách
• Učebnice: Direct Method for English®, Direktes Deutsch® a Español Directo®

Pred nástupom do kurzu otestujte svoju úroveň cudzieho jazyka TU. Výsledok testu príde na našu emailovú adresu, zvolíme pre vás najvhodnejšiu úroveň a obratom vás budeme kontaktovať.

Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Na vyšších úrovniach (od A2) odporúčame celoročné kurzy ANGLIČTINY DO PRÁCE A2-B2 PRE DOSPELÝCH vo forme 2 x 70 minút týždenne s učebnicami English 365.